Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer

 
Velkommen til De Videnskabsetiske Komitéers elektroniske anmeldelsessystem.

Anmeldelse af nyt projekt
Hvis du ønsker at anmelde et nyt forskningsprojekt, skal du:
 • Klikke på nedenstående link nr. 1: ”Ønsker du at oprette en ny anmeldelse, tryk her”
 • Indtaste din e-mailadresse 2 gange (for at sikre korrektheden) / Klik ”Send”

Efter kort tid modtager du anmeldelsesnummer og kodeord på mailadressen. Hvis e-mailen ikke kommer frem, anbefales det at tjekke postbakken ”Uønsket mail”, da nogle sikkerhedssystemer/ opsætninger fejlagtigt tror, at mailen er spam.
HUSK at gemme anmeldelsesnummer og kodeord, da disse skal bruges ved senere anmeldelse af tillægsprotokoller eller hvis udfyldelse af anmeldelsesskemaet påbegyndes, men gemmes til senere udfyldelse.

Herefter er der 2 muligheder:

 1. Hvis du fortsat er på anmeldelsessiden Redigering.
  Indtast da det tilsendte anmeldelsesnummer og kodeord og klik: ”Rediger” og udfyld herefter anmeldelsesskemaet.
 2. Hvis du har forladt anmeldelsessiden Redigering.
  Åbn internetsiden www.drvk.dk/anmeldelse Klik da på link nr. 3: ”Har du allerede et anmeldelsesnummer og en kode, tryk her”. Indtast det tilsendte anmeldelsesnummer og kodeord og klik: ”Rediger” og udfyld herefter anmeldelsesskemaet.

Anmeldelse af en tillægsprotokol
Hvis du ønsker at anmelde en tillægsprotokol, skal du:

 • Klikke på nedenstående link nr. 2: ”Ønsker du at anmelde en tillægsprotokol, tryk her”
 • Indtaste anmeldelsesnummer og kodeord fra den oprindelige anmeldelse / Klik ”Næste”
 • Indtaste din e-mailadresse 2 gange (for at sikre korrektheden) / Klik ”Send”

Efter kort tid modtager du et nyt anmeldelsesnummer og kodeord på mailadressen. Hvis e-mailen ikke kommer frem anbefales det, at tjekke postbakken ”Uønsket mail”, da nogle sikkerhedssystemer/opsætninger fejlagtigt tror mailen er spam.

Herefter er der 2 muligheder:

 1. Hvis du fortsat er på anmeldelsessiden Redigering.
  • Indtast da det nye anmeldelsesnummer og kodeord / Klik ”Rediger”
  • Udfyld anmeldelsesskemaet (skemaet vil være udfyldt med stamoplysninger fra den oprindelige anmeldelse)
  • Klik ”Gem” og derefter ”OK” i næste billede og der vendes tilbage til det udfyldte anmeldelsesskema
  • Klik ”Send” anmeldelse (der herefter er sendt elektronisk)
  • Klik ”Udskriv” anmeldelse
 2. Hvis du har forladt anmeldelsessiden Redigering:
  • Åbn internetsiden www.drvk.dk/anmeldelse
  • Klik på link nr. 3: ”Har du allerede et anmeldelsesnummer og en kode, tryk her”
  • Følg derefter ovenstående procedure

Indsendelse af anmeldelser
Den udskrevne anmeldelse, der nu er formet som et brev, underskrives og sendes til rette komité sammen med evt. yderligere projektmateriale. Såvel forsøgsansvarlig som sponsor skal underskrive, se evt. i Vejledning om anmeldelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter på Den Nationale Videnskabsetiske Komités hjemmeside. Bemærk, at materialet skal indsendes til rette komité på mail med brug af digital signatur. Mailadresse til fremsendelse af sikker post, samt oplysninger om maksimal størrelse på vedhæftede filer, fremgår af den enkelte komités hjemmeside.


Vejledning til udfyldelse af blanketterne (pdf format)
Ønsker du at oprette en ny anmeldelse, tryk her
Ønsker du at anmelde en tillægsprotokol, tryk her
Har du allerede et anmeldelsesnr. og en kode, tryk her